<rt id="oodjz"><optgroup id="oodjz"></optgroup></rt>
<rt id="oodjz"></rt>
  <rt id="oodjz"><progress id="oodjz"></progress></rt>
   1. <rt id="oodjz"></rt>

       成語 | 寓言 | 謎語 | 歇后語 | 諺語 | 順口溜 | 饒口令 | 三句半 | 三字經 | 百家姓 | 名人名言 | 對聯 | 腦筋急轉彎 | 周公解夢 | 星座/生肖/塔羅牌 | 繁體字轉換器
       如果覺得本欄目不錯,請不要忘記收藏哦  

       百家姓

       Zhào Qián Sūn LǐZhōu Wú Zhèng Wáng
       Féng Chén Chǔ WèiJiǎng Shěn Hán Yáng
       Zhū Qin Yoú XǔHé Lǚ Shi Zhāng
       Kǒng Cáo Yán HuàJīn Wèi Táo Jiāng
       Qī Xiè Zōu YùBǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
       Yún Sū Pān GěXī Fàn Péng Láng
       Lǔ Wéi Chāng MǎMiáo Fèng Huā Fāng
       Yú Rén Yuán LiǔFēng Bào Shǐ Táng
       Fèi(Bì) Lián Cén XuēLéi Hè Ní Tāng
       Téng Yīn Luó BìHǎo Wū ān Cháng
       Lè(Yuè) Yú Shí FùPí Biàn Qí Kāng
       Wǔ Yú Yuán BǔGù Mèng Píng Huáng
       Hé Mù Xiāo YǐnYáo Shào Zhàn Wāng
       Qí Máo Yǔ DíMǐ Bèi Míng Zāng
       Jì Fú Chéng DàiTán Sòng Máo Páng
       Xióng Jǐ Shū QūXiàng Zhù Dǒng Liáng
       Dù Ruǎn Lán MǐnXí Jì Má Qiáng
       Jiǎ Lù Lóu WēiJiāng Tóng Yán Guō
       Méi Shèng Lín DiāoZhōng Xú Qiū Luò
       Gāo Xià Cài TiánFán Hú Líng Huò
       Yú Wàn Zhī KēZǎn Guǎn Lú Mò
       Jīng Fáng Qiú MiàoGān Xiè Yīng Zōng
       Dīng Xuān Féi DèngYù Shàn Háng Hóng
       Bāo Zhū Zuǒ ShíCuī Jí Niǔ Gōng
       Chéng Jī Xíng HuáPéi Lù Róng Wēng
       Xún Yáng Yū HuìZhēn Qū Jiā Fēng
       Ruì Yì Chǔ JìnJí Bǐng Mí Sōng
       羿
       Jǐng Duàn Fù WūWū Jiāo Bā Gōng
       Mù Kuí(Wěi) Shān GǔChē Hóu Fú Péng
       Quán Xī Bān YǎngQiū Zhòng Yī Gōng
       Nìng Qiú Luán BàoGān Tǒu Lì Róng
       Zǔ Wǔ Fú LiúJǐng Zhān Shù Lóng
       Yè Xìng Sī SháoGào Lí Jì Bó
       Yìn Sù Bái HuáiPú Tái Cóng è
       宿
       Suǒ Xián Jí LàiZhuó Lìn Tù Méng
       Chí Qiáo Yīn YùXū Nài Cāng Shuāng
       Wén Shēn Dǎng ZháiTán Gòng Láo Páng
       Jī Shēn Fú DǔRǎn Zǎi Lì Yōng
       Xì Qú Sāng GuìPú Niú Shòu Tōng
       Biān Hù Yān JìJiá Pǔ Shàng Nóng
       Wēn Bié Zhuāng YànChái Qú Yán Chōng
       Mù Lián Rú XíHuàn ài Yú Róng
       Xiàng Gǔ Yì ShènGē Liào Yǔ Zhōng
       Jì Jū Héng BùDū Gěng Mǎn Hóng
       滿
       Kuāng Guó Wén KòuGuǎng Lù Quē Dōng
       祿
       ōu Shū Wò LìYù Yuè Kuí Lóng
       Shī Gǒng Shè NièCháo Gōu áo Róng
       Lěng Zī Xīn KànNā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
       Zēng Wú Shā NièYǎng Jū Xū Féng
       Cháo Guān Kuǎi XiāngZhā Hòu Jīng Hóng
       Yóu Zhú Quán LùGě(Gài) Yì Huán Gōng
       Mòqí SīmǎShàngguān ōuyáng
       萬俟 司馬上官 歐陽
       Xiàhóu ZhūgěWénrén Dōngfāng
       夏侯 諸葛聞人 東方
       Hèlián HuángfǔYùchí Gōngyáng
       赫連 皇甫尉遲 公羊
       Tántái GōngyěZōngzhèng Púyáng
       澹臺 公冶 宗政 濮陽
       Chúnyú ChányúTàishū Shēntú
       淳于 單于太叔 申屠
       Gōngsūn ZhòngsūnXuānyuán Línghú
       公孫 仲孫軒轅 令狐
       Zhōnglí YǔwénZhǎngsūn Mùróng
       鐘離 宇文長孫 慕容
       Xiānyú LǘqiūSītú Sīkōng
       鮮于 閭丘司徒 司空
       Qíguān SīkòuZhǎng Dū Zǐchē
       丌官 司寇 子車
       Zhuānsūn DuānmùWūmǎ Gōngxī
       顓孫 端木巫馬 公西
       Qīdiāo YuèzhèngRǎng sì Gōngliáng
       漆雕 樂正壤駟 公良
       Tuòbá JāgǔZǎifǔ Gǔliáng
       拓跋 夾谷宰父 谷梁
       Jìn Chǔ Yán FǎRú Yān Tú Qīn
       Duàngān BǎilǐDōngguō Nánmén
       段干 百里東郭 南門
       Hūyán Guī HǎiYángshé Wēishēng
       呼延 羊舌 微生
       Yuè Shuài Gōu KòngKuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
       Liángqiū ZuǒqiūDōngmén Xīmén
       梁丘 左丘東門 西門
       Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)Bó Shǎng Nángōng
       南宮
       Mò Hǎ Qiáo DáNián ài Yáng Tóng
       Dìwǔ Yán Fú《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
       第五 《百家姓》終

       百家姓排名2019版

       王,李,張,劉,陳,楊,黃,吳,趙,周,
       徐,孫,馬,朱,胡,林,郭,何,高,羅,
       鄭,梁,謝,宋,唐,許,鄧,馮,韓,曹,
       曾,彭,蕭,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
       葉,蔣,杜,蘇,魏,程,呂,丁,沈,任,
       姚,盧,傅,鐘,姜,崔,譚,廖,范,汪,
       陸,金,石,戴,賈,韋,夏,邱,方,侯,
       鄒,熊,孟,秦,白,江,閻,薛,尹,段,
       雷,黎,史,龍,陶,賀,顧,毛,郝,龔,
       邵,萬,錢,嚴,賴,覃,洪,武,莫,孔。

       百家姓小知識:

       百家姓

        《百家姓》是一本關于中文姓氏的書,成書于北宋初。原收集姓氏411個,后增補到504個,其中單姓444個,復姓60個。

        《百家姓》的次序不是按姓氏人口實際排列。“趙錢孫李”成為《百家姓》前四姓是因為百家姓形成于宋朝的吳越塘地區,故而宋朝皇帝的趙氏、吳越國國王錢氏、吳越國王錢俶正妃孫氏以及南唐國王李氏成為百家姓前四位。

        《百家姓》采用四言體例,句句押韻,雖然它的內容沒有文理,但讀來順口,易學好記,與《三字經》《千字文》并稱“三百千”,是中國古代幼兒的啟蒙讀物,《百家姓》很具實用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。《百家姓》是中國獨有的文化現象,流傳至今,影響極深:它所輯錄的幾個姓氏,體現了中國人對宗脈與血緣的強烈認同感。

        姓氏文化,或譜牒文化,是中國文化的重要組成部分。中國人是世界上“尋根意識”最重的族群。《百家姓》在歷史的衍化中,為人們尋找宗脈源流,建立血親意義上的歸屬感,幫助人們認識傳統的血親情結,提供了重要的文本依據。它是中國人認識自我與家族來龍去脈不可缺少的文化文獻基礎藍本。2009年,《百家姓》被中國世界紀錄協會收錄為中國最早的姓氏書。

       相關經典
       唐詩三百首 宋詞三百首 三字經 弟子規
       百家姓 千字文 增廣賢文 歇后語大全
       中國歷史朝代心經 大悲咒 金剛經

       如果覺得本欄目不錯,請不要忘記收藏哦  
       百家姓 © 第一范文網
       宝都彩票 www.dulqiuwangzhan678.com:博乐市| www.sz-jinxuan.com:姜堰市| www.15590742199.com:黔东| www.bleach-toysoldier.com:龙泉市| www.xhasy.com:孙吴县| www.hg71789.com:乌兰浩特市| www.assurancecarolefortin.com:垫江县| www.vibgyorhr.com:玉树县| www.9991nk.com:临清市| www.redrosemovie.com:新泰市| www.bcltw.com:承德市| www.buchuebersetzungen.com:民和| www.zjxklpme.com:夏河县| www.lanzengping.com:宝清县| www.tjgelidianqi.com:镇康县| www.sermicomair.com:葫芦岛市| www.huazhugg.com:嘉兴市| www.bichengdecoration.com:两当县| www.go115.com:布拖县| www.anjiutea.com:大埔区| www.waunakeeyoga.com:逊克县| www.ccwomen.org:土默特左旗| www.tanglay.net:德清县| www.bbtwl.com:山阴县| www.corsidilinguaitaliana.com:石城县| www.boutique-tahitienne.com:安远县| www.clubxshow.com:乳源| www.opfci.com:博爱县| www.curtisdemarce.com:栾川县| www.bd9777.com:广河县| www.2009k.com:鞍山市| www.amb-eco.com:义马市| www.afashionwonder.com:泽库县| www.tosarang.org:枣强县| www.digitalcartonprinter.com:广安市| www.corprussia.com:同江市| www.niaz711.com:乐陵市| www.gamehostingreview.com:金堂县| www.directequipement.net:古交市| www.xnrkjsw.com:方正县| www.shmhhb.com:葫芦岛市| www.comm50.com:湖州市| www.rcybgg.com:肇源县| www.gwmak.com:全椒县| www.cafeavec.com:东阿县| www.appletwig.com:福清市| www.radiolauniversal.com:阿拉善右旗| www.jinlanwanmuye.com:历史| www.modasaatler.com:洞口县| www.razorcrusaders.com:黄梅县| www.parkerpeter.com:昌平区| www.kvnsc.com:阜新市| www.guxingrun.com:宁远县| www.zfhsw.cn:双柏县| www.jl095.com:资讯| www.allfanpage.com:龙井市| www.f9896.com:衡山县| www.misterkiru.com:中山市| www.markctalbot.com:盐边县| www.supermoveme.com:宁南县| www.sazedejar.com:邻水| www.yjkj1588.com:龙里县| www.nq779.com:眉山市| www.techtranindia.com:库车县| www.taipeisailing.org:高淳县| www.toygrc.com:柏乡县| www.anlson.com:屏边| www.mydzs.com:余干县| www.noxcuse.org:桓仁| www.casamentocarolebruno.com:平武县| www.zqwnw.cn:天祝| www.xzzygg.com:花莲县| www.bgesystems.com:翁源县| www.jlpwz.com:甘谷县| www.clickablevideoads.com:青海省| www.greenitways.com:莒南县| www.217765.com:兴仁县| www.cdmjob.com:普兰店市| www.zhjuzi.com:汉寿县| www.bustybarmaid.com:托克逊县| www.eldukedegreaser.com:柘城县| www.812760.com:福建省| www.tirlat.com:柏乡县| www.iseshu.com:扶风县|